Home Tin tức thị trường Năm 2017 thủ tục đất đai sẽ được hỗ trợ rút ngắn

Năm 2017 thủ tục đất đai sẽ được hỗ trợ rút ngắn

120
0
SHARE

Bắt đầu từ 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời gian giải quyết so với trước đây.

Theo đó, việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng sẽ được rút ngắn là tối đa 15 ngày thay vì 30 ngày như trước.

Đồng thời thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất như cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ được rút ngắn thời gian.

Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; hợp thửa đất, tách thửa, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý sẽ được giảm xuống còn 5 ngày so với trước đây là 15 ngày.

Theo nghị định cũng sẽ giảm tối đa từ 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, DT, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Các thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… cũng sẽ được giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

SHARE